POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem https://zana.pl/.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest – „CENTRUM ZANA HOLDING” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000308041, NIP: 7123140506, REGON: 060365410..

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem tel. (81) 458 11 90 lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

3. Niniejsza polityka prywatności została utworzona dla strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem https://zana.pl. Strona internetowa będzie dalej zwana także „Stroną”.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. DANE OSOBOWE

§ 2

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator w ramach prowadzonej Strony będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie przez udostępniony formularz – imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

§ 3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.

2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. Podstawą przetwarzania może być w niektórych przypadkach uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jakim jest dopasowanie treści Strony i jej funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia Strony.

§ 4

1. Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie.

2. Dane Użytkownika wpisane w formularzu zamówienia zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

§ 5

Informacja o odbiorcach danych osobowych

1. Dane osobowe w zakresie wskazanym w § 2 mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.

2.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w § 2 mogą zostać również powierzone odpowiednio spółkom z „grupy Centrum Zana” tj.:

  • Centrum Zana Holding Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • CENTRUM ZANA G. TURSKI M. BALCEREK Spółka komandytowa;
  • Centrum Zana Studio Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Centrum Zana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Centrum Zana WITOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz tj. min. w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania oferty handlowej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane za pomocą formularza kontaktowego, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.

3. Przekazanie danych osobowych podmiotom wskazanym w ust. 2 nastąpi wyłącznie wtedy, gdy zapytanie wysłane za pomocą formularza kontaktowego, będzie dotyczyło bezpośrednio lub pośrednio działalności tego podmiotu, realizowanej przez niego inwestycji bądź w inny sposób będzie pozostawało w związku z tym podmiotem.

4. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Administratora, są: podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:

a) jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Użytkownik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;

b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;

c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.

3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

§ 7

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 8

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 9

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz kierowania reklam, w tym niespersonalizowanych i spersonalizowanych (tzw. remarketing).

2. Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka Administratora, ale zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych.

3. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować polityki prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na Stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

§ 10

W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 11

Dodatkowa informacja na temat wybranych firm, którym powierzamy przetwarzanie danych

Administrator korzysta z systemów wyspecjalizowanych firm, co może się wiązać z powierzeniem im przetwarzania danych. Niektóre z tych firm są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale są objęte programem Tarczy Prywatności UE-USA (www.privacyshield.gov/list).

Są to systemy reklamowe i analityczne: na serwerach tych firm zbierana jest informacja o wyświetleniach i kliknięciach reklam Administratora oraz o treściach oglądanych na stronie internetowej. Dzięki plikowi cookie, a czasem także adresowi email Użytkownika oraz temu, że loguje się on w systemach tych firm, są one w stanie powiązać wyświetlenia i kliknięcia z wcześniejszymi wizytami.

Na tej podstawie Administrator ocenia skuteczność prowadzonego marketingu oraz może zamawiać wyświetlanie reklam w zależności od tego, co Użytkownik oglądał wcześniej na stronie internetowej (remarketing). Obywa się to jednak anonimowo – Administrator nie wie, czyje dane analizuje. Reklamy są wyświetlane dużej grupie anonimowych użytkowników spełniających określone kryteria i Administrator nie wie, komu konkretnie te reklamy wyświetla.

Systemy te informują o swojej polityce prywatności i dają Użytkownikowi wpływ na to, z jakich informacji mogą korzystać reklamodawcy:

Google: Adwords, DoubleClick, Google Analytics (funkcje analityczne i reklamowe). W każdej chwili możesz sprawdzić, jakie informacje reklamowe na Twój temat zbiera Google i zablokować personalizowanie przez Google reklam: adssettings.google.com. Istnieje możliwość łatwego zablokowania śledzenia przez Google Analytics: tools.google.com. Więcej o polityce prywatności Google przeczytasz tutaj: policies.google.com/privacy.

Facebook (w tym Instagram): Na tej stronie znajdziesz informacje o polityce prywatności i ustawieniach reklamowych facebook.com/help, https://www.facebook.com/about/privacy, https://help.instagram.com/155833707900388.

Istnieje możliwość łącznej rezygnacji ze śledzenia przez te i wiele innych systemów reklamowych na stronie networkadvertising.org.

§ 12

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.