DANE REJESTROWE

Centrum Zana Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000308041
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123140506
Kapitał zakładowy: 80 000,00 PLN
Zarząd:
Maciej Balcerek – Prezes Zarządu
Grzegorz Turski – Wiceprezes Zarządu

Centrum Zana Holding Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000972044
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123286204

CENTRUM ZANA G. TURSKI M. BALCEREK Spółka komandytowa
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000941387
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123355388

Centrum Zana Studio Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000652799
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123325683
Kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN
Zarząd:
Maciej Balcerek – Prezes Zarządu
Grzegorz Turski – Wiceprezes Zarząd

Centrum Zana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000508335
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123287190
Kapitał zakładowy: 80 000,00 PLN
Zarząd:
Maciej Balcerek – Prezes Zarządu
Grzegorz Turski – Wiceprezes Zarządu

Centrum Zana WITOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
KRS: 0000968894
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7123146437